Người dùng trực tuyến

> Khách trực tuyến: 2

> Thành viên trực tuyến: 0

> Tổng số thành viên: 1,276
> Thành viên mới nhất: Thanhhong277

Newest Members

> Thanhhong277 - 21/05/2018
> Yennhan98 - 20/05/2018
> Dudu - 12/05/2018
> nguyen thi kim ngan - 10/05/2018
> Hoangphuocthanh - 10/05/2018
> hoang thi thuy - 09/05/2018
> minhuyen - 08/05/2018
> doananhkiet - 07/05/2018
> Hung - 07/05/2018
> 16K4041053 - 07/05/2018


Bài viết
Tin nhắn

Bạn phải đăng nhập để gửi tin.

23-05-2018 01:45
E gửi Thầy điểm nhóm ạ, nhóm e địa diện bên cty bđs Thịnh vượng .. Điểm 1195 Thành viên: Huỳnh Thị Mỹ Diệu Phan Thị Thu Hằng Lê Thị Diễm My

22-05-2018 22:05
Các nhóm SV ĐPKD đã gửi video thì gửi kết quả điểm đàm phán vào tin nhắn cho thầy

22-05-2018 06:38
Em gửi thầy điểm nhóm em, nhóm em đại diện cty Thịnh Vượng và đạt được 1129 điểm. Thành viên nhóm : Lê Thị Thu Hảo, Lê Thúy Hằng, Lê Thị Như Nguyệt

21-05-2018 21:26
Em gửi điểm nhóm ạ. Nhóm em bên công ty Anh Đào: 650+404+15+50+60+0= 1179. Tên thành viên nhóm: Hiền Linh,Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Thu Hoài, Thu Thủy, Nhật Minh.

21-05-2018 21:06
Em gửi thầy điểm nhóm em bên cty Anh Đào,điểm đạt được là 650+400+15+50+60-30=1145 điểm.Thành viên nhóm:Trà Thị Tố Yên,Nguyễn Thị Thùy Sương,Đỗ Tiểu Ni,Ng


Shoutbox Archive

Bình chọn

Bạn cần thông tin nào trên website này?

Tài liệu học tập
Tài liệu học tập
67% [8 Ý kiến]

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo
25% [3 Ý kiến]

Tin tức liên quan môn học
Tin tức liên quan môn học
8% [1 Ý kiến]

Thông tin giải trí
Thông tin giải trí
0% [0 Ý kiến]

Ý kiến: 12
Bạn phải đăng nhập để bình chọn.
Bắt đầu: 17.09.17

Danh mục hàng hóa ngoại thương theo chuẩn quốc tếIn

1. Danh mục Mô tả hàng hoá và Hệ thống mã số Hài hoà, gọi tắt là Hệ thống Điều hoà - HS (Harmonized Commodity Description and Coding System)

Trên cơ sở Danh mục Thuế Bruc-xen (BTN), Hội đồng Hợp tác Hải quan (nay là Tổ chức Hải quan Thế giới - WCO) đã xây dựng cuốn Danh mục của Hội đồng Hợp tác Hải quan (CCCN) vào năm 1972 để phân loại hàng hoá hải quan. Để có danh mục môt tả chi tiết mặt hàng và có hệ thống mã số hoàn toàn tương thích với danh mục SITC (sẽ giới thiệu dưới đây) cũng như có thể dễ dàng chuyển đổi sang một số danh mục khác, Hội đồng Hợp tác Hải quan đã tiến hành sửa đổi danh mục CCCN và xây dựng danh mục Mô tả Hàng hoá và Hệ thống Mã số Hài hoà gọi tắt là Danh mục Điều Hoà (HS) và ban hành danh mục này vào tháng 6 năm 1983.

Danh mục này được chia thành phần, chương, nhóm hàng và phân nhóm hàng hoá chi tiết và mã số đến 6 chữ số và kèm theo nó là các chú giải phần, chương, phân nhóm và các nguyên tắc chung để áp dụng cho việc phân loại hàng hóa. Danh mục HS được thiết kế nhằm trước hết phục vụ cho mục đích hải quan, thuế chứ không phải cho mục đích thống kê và phân tích kinh tế, nên rất chi tiết về mặt định danh mã hoá và mô tả hàng hoá.

Danh mục HS phân loại hàng hoá trong thương mại quốc tế chủ yếu dựa vào bản chất của hàng hoá. Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, qui trình sản xuất và mẫu mã, hình thức hàng hoá thương mại được thay đổi thường xuyên, nên Danh mục HS thường xuyên được Uỷ ban HS của Tổ chức Hải quan Thế giới đưa ra rà soát và sửa đổi. Danh mục hiện nay là danh mục HS được sửa đổi và có hiệu lực thi hành từ 1/1996 (gọi tắt là HS96) gồm 21 phần, 97 chương, 1241 nhóm và 5113 phân nhóm. Hàng hoá được sắp xếp thứ tự theo mức độ sản xuất chế biến: nguyên liệu thô, sản phẩm chưa gia công chế biến, sản phẩm dở dang và sản phẩm hoàn chỉnh.

Với mức độ mô tả rất chi tiết và hệ thống mã số hàng hoá rất qui tắc của danh mục HS nên Uỷ ban Thống kê của Liên Hợp Quốc đã khuyến nghị rằng các nước nên sử dụng danh mục HS trong việc thu thập, tổng hợp và công bố số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá.

Năm 1992 Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại tiến hành biên soạn và ban hành cuốn Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam dựa trên bảng Danh mục HS với cấp độ 6 chữ số. Ngay từ khi ban hành lần thứ nhất bảng danh mục này đã phục vụ rất có hiệu quả cho công tác thống kê, hải quan, thuế và công tác quản lý điều hành hoạt động ngoại thương khác. Tuy nhiên khi nước ta trở thành thành viên của khối ASEAN và tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế khác trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, đòi hỏi danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam phải chi tiết và hoàn thiện hơn vừa đáp ứng được yêu cầu của quốc gia và yêu cầu quốc tế, Tổng cục Thống kê đã ban hành lần thứ hai bản sửa đổi bổ xung mã số với cấp độ 8 chữ số. Số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Việt Nam đã được thu thập, tổng hợp và công bố theo danh mục HS từ năm 1997.

2. Danh mục phân loại thương mại quốc tế tiêu chuẩn, bản sửa đổi lần thứ 3 (Standard International Trade Classification, Revision 3 - SITC)

Nhằm đáp ứng được nhu cầu so sánh số liệu thương mại quốc tế giữa các quốc gia và phục vụ cho các mục đích phân tích kinh tế về thương mại quốc tế, năm 1950 Ban Thư ký Liên Hợp Quốc đã xuất bản cuốn danh mục Phân loại hàng hoá thương mại quốc tế tiêu chuẩn (SITC, bản đầu tiên) và khuyến nghị rằng các quốc gia nên sử dụng danh mục này làm cơ sở cho việc báo cáo thống kê ngoại thương cho các tổ chức quốc tế và phục vụ cho mục đích so sánh quốc tế.

Tuy nhiên do khối lượng thương mại quốc tế tăng lên nhanh chóng và sự biến động nhiều về mặt địa lý cũng như về chủng loại hàng hoá nên sau đó bảng danh mục SITC gốc đã được nghiên cứu, bổ xung và sửa đổi hai lần (lần thứ nhất vào năm 1969, lần thứ hai năm 1975). Đồng thời trong thời gian này ở nhiều nước Châu Âu và một số nước ngoài Châu Âu cũng đang áp dụng Danh mục thuế quan (BTN và sau được sửa đổi thành CCCN và nay là HS) để thu thập và tổng hợp số liệu thương mại quốc tế phục vụ cho mục đích hải quan và thuế. Nhưng trong thực tế áp dụng, nhiều người sử dụng đã nhận thấy rằng sự phân nhóm của CCCN và SITC, bản sửa đổi lần 2 không đáp ứng được nhu cầu của họ, đó là sự hài hoà tương thích các phân nhóm và các nhóm giữa hai bảng phân loại hàng hoá XNK. Để đáp ứng yêu cầu này, năm 1986, Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ đã ban hành danh mục SITC, bản sửa đổi lần 3 do Cơ quan Thống kê LHQ soạn thảo, cùng với các chỉ tiêu về hàng hoá và các mã số tương thích có thể chuyển đổi được dễ dàng giữa SITC và HS, trên cơ sở vừa xem xét đến yêu cầu kế thừa các bản SITC trước, cũng như xem xét đến các điều kiện sau:

(a) Bản chất của hàng hoá và nguyên vật liệu được sử dụng để tạo ra chúng;

(b) Qui trình sản xuất;

(c) Thực tế thị trường và công dụng của sản phẩm;

(d) Vai trò của hàng hoá trong thương mại quốc tế;

(e) Sự thay đổi của công nghệ.

Cấu trúc của Danh mục SITC bản sửa đổi lần thức 3:

1033 phân nhóm (cấp mã 4 chữ số) của SITC lần thứ 3 gồm tất cả các mặt hàng trong thương mại quốc tế. Trong đó, 720 phân nhóm đã được chia ra thành 2805 mặt hàng chi tiết hơn và để có thể tương thích với HS và các phân loại kinh tế khác. Vì vậy, có 3118 nhóm chủ yếu trong SITC lần thứ 3 ở cấp độ 5 chữ số. Tất cả các nhóm này có thể được chia chi tiết hơn nữa, nếu cần thiết cho mục đích sử dụng của quốc gia. Các phân nhóm được sắp xếp lại thành 261 nhóm (mã 3 chữ số) là những nhóm được thiết kế để có thể phân biệt được những hàng hoá này về mặt số liệu mà chúng thường được bán trong thương mại quốc tế. Những nhóm này lại được gộp tiếp vào thành 67 chương là những chương được thiết kế để tổng hợp các nhóm lại theo các tiêu thức lớn hơn của chúng. Các chương này cuối cùng được gộp lại thành 10 phần để chia tổng số thương mại theo các nhóm kinh tế lớn.

Tên của các nhóm trong SITC lần thứ 3 được sắp xếp giống với nội dung của các nhóm HS đến mức tối đa nhất có thể thực thực hiện được. Nội dung của mỗi nhóm tương tự với các nhóm tương ứng của HS do Hội đồng Hợp tác Hải quan xác định.

Vụ Thương mạI - Giá cả đã tiến hành dịch và biên soạn toàn bộ cuốn danh mục SITC, bản sửa đổi lần thứ 3 của Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc sang tiếng Việt. Đồng thời, đã tổng hợp lại số liệu thống kê xuất nhập khẩu từ năm 1985 đến năm 1999 trên cơ sở phân loại các mặt hàng xuất nhập khẩu theo mã số của danh mục SITC để phục vụ cho mục đích nghiên cứu phân tích kinh tế, trong đó giai đoạn số liệu 1985 -1990 ở cấp độ 1 chữ số, giai đoạn 1991-1995 ở cấp độ 3 chữ số, và số liệu năm 1996 -1999 đã tổng hợp được ở cấp độ chi tiết 5 chữ số.

3. Danh mục Phân ngành hoạt động kinh tế tiêu chuẩn quốc tế (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities- ISIC)

Danh mục phân ngành hoạt động kinh tế tiêu chuẩn quốc tế được ban hành lần đầu tiên vào năm 1948 theo đề nghị của Cơ quan Thống kê của Liên Hợp Quốc. Ngay sau khi ban hành, danh mục này đã được các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế sử dụng rộng rãi để phân loại số liệu theo các loại hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực dân số, lao động, sản xuất, thu nhập quốc dân và các thống kê kinh tế khác. Do sự phát triển của nền kinh tế, sự thay đổi của các tổ chức hoạt động kinh tế cũng như sự phát triển của nhiều loại hình kinh tế mới đã bộc lộ ra yêu cầu cần phải rà soát và sửa đổi bổ xung cho danh mục về cấu trúc, về các khái niệm định nghĩa cũng như về các loại hình hoạt động kinh tế mới. Đồng thời xuất phát từ yêu cầu cần cải tiến và hài hoà giữa danh mục này với các bảng danh mục phân loại quốc tế như phân loại hàng hoá và dịch vụ để tăng khả năng so sánh quốc tế của số liệu thống kê, nên từ năm 1956 Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc đã thực hiện việc rà soát và sửa đổi danh mục. Danh mục ISIC bản sửa đổi lần thứ nhất được ban hành năm 1958, bản sửa đổi lần thứ 2 ban hành năm 1968 và bản Danh mục hiện nay đang sử dụng là bản sửa đổi lần thứ 3 ban hành năm 1989.

Mục đích chung của danh mục phân loại này là qui định rõ nội dung, phạm vi của từng ngành, từng lĩnh vực tham gia vào các hoạt động kinh tế, làm căn cứ để xác định qui mô, vai trò đóng góp của từng ngành và cơ cấu kinh tế của một quốc gia, và trong thống kê thương mại nó được sử dụng để phân loại hàng xuất khẩu theo nguồn gốc ngành sản xuất ra chúng. Mặc dù bản chất nó không phải là danh mục hàng hoá, vẫn có sự kết nối giữa danh mục ISIC và SITC trên cơ sở hàng hoá. Danh mục ISIC bản sửa đổi lần thứ 3 hiện nay gồm 17 phần, 60 chương, 159 nhóm và 292 loại.

Thực hiện khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc, năm 1993 Tổng cục Thống kê đã ban hành danh mục "Hệ thống Ngành Kinh tế Quốc dân" dựa trên danh mục ISIC. Trong công tác thống kê ngoại thương, trên cơ sở số liệu chi tiết theo danh mục SITC cấp 5 chữ số, Vụ Thương mại-Giá cả đã tiến hành tổng hợp số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Việt Nam theo danh mục Hệ thống Ngành Kinh tế quốc dân Việt Nam - VSIC, 1993) từ năm 1997.

Trên đây là 3 loại danh mục phân loại chuẩn mực quốc tế chủ yếu đã được áp dụng trong công tác thống kê xuất nhập khẩu của Việt Nam. Với nguồn số liệu hàng hoá xuất nhập khẩu ban đầu theo danh mục HS cấp 6 chữ số, ngoài việc có thể chuyển đổi hoàn toàn tương thích với danh mục SITC bản sửa đổi lần thứ 3 cấp 5 chữ số và sang Danh mục Phân ngành Kinh tế chuẩn Quốc tế (ISIC), chúng ta có thể chuyển đổi và phân loại hàng hoá nhập khẩu theo danh mục khác bổ xung thêm cho danh mục SITC đó là Danh mục Phân loại hàng hoá theo ngành kinh tế lớn (BEC).

4. Danh mục phân loại hàng hoá theo ngành kinh tế rộng (Broad Economic Categories - BEC)

Mặc dù danh mục SITC được xây dựng cho mục đích phân tích kinh tế, nhưng danh mục này chưa đáp ứng được tất cả yêu cầu vì nó không xác định được công dụng cuối cùng của hàng nhập khẩu. Vì thế danh mục Phân loại hàng hoá theo ngành kinh tế rộng (BEC) đã được xây dựng để phục vụ cho mục đích phân tích số liệu thống kê thương mại đối với hàng hoá nhập khẩu theo các nhóm lớn như lương thực thực phẩm, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị vốn, hàng tiêu dùng lâu bền và hàng tiêu dùng bán lâu bền, và có thể phân chia thành các nhóm hàng chi tiết hơn nữa để bổ xung cho số liệu đã được tổng hợp theo các nhóm của SITC.

Danh mục BEC phân loại hàng hoá dựa theo công dụng cuối cùng của chúng hoàn toàn tương thích với các nhóm tương ứng với 3 nhóm hàng hoá cơ bản trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), đó là: hàng hoá tư liệu sản xuất, hàng hoá trung gian và hàng hoá tiêu dùng. Danh mục này gồm 19 nhóm cơ bản do Uỷ ban Thống kê Liên Hợp Quốc ban hành, sử dụng cho mục đích phân tích thống kê hàng hóa nhập khẩu. Mối quan hệ giữa danh mục BEC với danh mục SITC là mối quan hệ "một với nhiều", có nghĩa là một nhóm của BEC thì tương ứng với nhiều nhóm của SITC, trong khi quan hệ giữa SITC với HS là "một với một". Điều này xuất phát từ mục đích sử dụng của danh mục, trong trường hợp danh mục BEC không cần thiết phải phân loại hàng hoá chi tiết như SITC.

Bên cạnh việc phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam theo các loại danh mục đã giới thiệu trên, mặc dù hiện nay chưa tổng hợp và công bố số liệu hàng hoá nhập khẩu theo danh mục chuẩn mực BEC, nhưng Vụ Thương mạI -Giá cả vẫn đang sử dụng danh mục phân loại theo cơ cấu kế hoạch theo thành các nhóm về cơ bản tương thích với 3 nhóm lớn của BEC để thực hiện phân loại hàng hoá nhập khẩu. Tuy nhiên còn có một số sự khác nhau về nội dung so với danh mục BEC đó là đối với một số hàng hoá tiêu dùng của chúng vừa cho mục đích sản xuất vừa cho mục đích tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình, chẳng hạn như xăng dầu, ô tô con,... Để có thể qui định được rõ những mặt hàng này chủ yếu phục vụ cho mục đích sử dụng cuối cùng nào, cần thiết phải tiến hành điều tra, tổ chức họp trao đổi thống nhất quan điểm với một số bộ ngành liên quan trong việc phân loại hàng hoá tiêu dùng như Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Thương mại. Vụ Thương mại-Giá cả đã có dự kiến chương trình nghiên cứu để áp dụng danh mục BEC hài hoà với danh mục hiện nay để phân loại hàng hoá nhập khẩu trong thời gian tới.

Trong tiến trình cải tiến và nâng cao năng lực ngành thống kê, cùng với sự ứng dụng công nghệ thông tin, việc áp dụng một hệ thống các danh mục phân loại chuẩn mực trong quá trình thu thập, tổng hợp, xử lý và công bố số liệu thống kê nói chung và số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá nói riêng là điều hết sức quan trọng, vừa giúp nâng cao chất lượng của báo cáo thống kê và đáp ứng các yêu cầu phân tích và so sánh quốc tế.

Nguồn: Viện thống kê


Share This Article
Social Sharing: Facebook Google Tweet This Favourites
URL:
Facebook Like:


Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận.

Đánh giá

Chỉ có thành viên mới được đánh giá.

Please login or register to vote.

Chưa có đánh giá.
967,180 unique visits