Thanh Hoàn Homepage » Thảo luận môn học » Đàm phán kinh doanh
Who is here? 1 guest(s)
 In chủ đề
[ĐPKD-N02-N04] Bài tập nhóm - ĐPKD
thanhhoan
Sinh viên các nhóm ĐPKD N02, N04 tiếp tục thực hiện bài tập nhóm như sau:
  1. Đọc tài liệu http://pth.hce.ed...load_id=33
  2. Tóm tắt nội dung bài đọc và trình bày tại lớp: <10 phút/nhóm
  3. Thời gian trình bày: ngày 16,17/11/2017

Đề nghị các nhóm thực hiện nghiêm túc.

Phan Thanh Hoàn
 

Share This Thread
Social Sharing: Facebook Google Tweet This Favourites
URL:
Facebook Like:


Tới diễn đàn: