Người dùng trực tuyến

> Khách trực tuyến: 1

> Thành viên trực tuyến: 0

> Tổng số thành viên: 1,152
> Thành viên mới nhất: Pnhonglinh

Newest Members

> Pnhonglinh - 03/01/2018
> ritrum11 - 03/01/2018
> ngantran - 03/01/2018
> nguyentram - 24/12/2017
> ptnp - 21/12/2017
> Soulichan - 05/12/2017
> quocbao365 - 20/11/2017
> dangcongtu - 16/11/2017
> minhanh14 - 14/11/2017
> hoangvan - 11/11/2017


Bài viết
Tin nhắn

Bạn phải đăng nhập để gửi tin.

29-12-2017 18:51
Dạ em cảm ơn thầy.

29-12-2017 16:28
@le thi hue: Không sao em.

27-12-2017 03:28
Dạ em chào thầy, thầy ơi, sáng nay em thi không biết có hai đề nên em quên ghi mã đề có sao không thầy? Dạ em có nộp lại đề ạ. Em cảm ơn thầy!

24-12-2017 22:17
@HvKhai: Thầy đã tổng hợp trên lớp rồi.

24-12-2017 22:16
@Soulichan sttmv: Thầy đã cập nhật


Shoutbox Archive

Bình chọn

Bạn cần thông tin nào trên website này?

Tài liệu học tập
Tài liệu học tập
67% [8 Ý kiến]

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo
25% [3 Ý kiến]

Tin tức liên quan môn học
Tin tức liên quan môn học
8% [1 Ý kiến]

Thông tin giải trí
Thông tin giải trí
0% [0 Ý kiến]

Ý kiến: 12
Bạn phải đăng nhập để bình chọn.
Bắt đầu: 17.09.17
Only authenticated users can send suggestions.

This section is meant to correctly prioritize the needs of the Thanh Hoàn Homepage users. Suggest components and vote for the most important ones, as you consider. You only have 10 points ar your disposal, so only vote for the suggestions that are the most important for you. After they get finished you will get your points back.

Be aware! You can take your points back at any time if you need to vote for something more important.

Top Suggestions New Suggestions (6) Accepted (0) Finished (0) Refused (0)
11
points
Thứ 4, 29/11, tiết 1-4
Sent by thanhhoan - November 24 2017 00:36:10 - 0 comments
2
points
Thứ 6, 01/12, tiết 7-8
Sent by thanhhoan - November 24 2017 00:30:07 - 0 comments
2
points
Thứ 2, 27/11, tiết 5-8
Sent by thanhhoan - November 24 2017 00:30:50 - 0 comments
2
points
Thứ 4, 29/11, tiết 5-8
Sent by thanhhoan - November 24 2017 00:35:33 - 0 comments
0
points
Thứ 3, 28/11, tiết 7-8
Sent by thanhhoan - November 24 2017 00:28:29 - 0 comments
785,552 unique visits