Thông báo

Category: Thông báo
Number of Items: 31
> Thông báo lịch học bù
> Thông báo đăng ký lịch học bù các học phần
> Thông báo đăng ký vào nhóm học phần
> Thông báo làm bài tập ngày thứ 2 (2/4/2018)
> Thông báo lịch học và lập nhóm học tập
> Thông báo kiểm tra thông tin cá nhân
> Kết quả bình chọn video về đàm phán
> Thông báo lịch học bù Đàm phán kinh doanh
> Thông báo nghỉ học và làm bài tập nhóm Đàm phán kinh doanh
> Thực hành đàm phán 1
> Đánh giá video về đàm phán
> Bài tập cá nhân môn học Đàm phán kinh doanh
> Thông báo đăng ký thành viên và nhóm của các lớp Đàm phán kinh doanh năm học 2017-2018
> Thông báo thực hiện bài tập của học viên lớp cao học K18A1 và K18A2 QTKD
> Bài tập cá nhân học phần Đàm phán kinh doanh
> Thông báo kế hoạch tự học
> TPP sẽ gây chia rẽ ở châu Á?
> Những gánh nặng đang buộc chặt kinh tế Trung Quốc
> Hàn Quốc đã khóc khi kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam
> Hướng dẫn nộp bài tập nhóm môn học
> Kinh tế Nhà nước là chủ đạo: “Thực tế không phải vậy”
> Vì sao nhiều lao động chấp nhận kiếm tiền bằng mọi giá?
> Thông báo bài tập nhóm môn học Đàm phán kinh doanh
> Mô hình phát triển nào cho Việt Nam
> Thông báo về đăng ký nhóm và đánh giá bài tập nhóm
> Thông báo về thực hiện bài tập nhóm
> Sony - Từ đế chế thống trị đến kẻ suy tàn
> Hai mặt của hiện tượng xuất siêu
> "Con rồng" VN còn đang... mơ ngủ
> Thông báo nghỉ học
> Microsoft được “tạo điều kiện” chuyển nhà máy Nokia về Việt Nam
> Show All Categories