Người dùng trực tuyến

> Khách trực tuyến: 3

> Thành viên trực tuyến: 0

> Tổng số thành viên: 1,278
> Thành viên mới nhất: Lanh0912

Newest Members

> Lanh0912 - 07/06/2018
> nguyenduc7672 - 28/05/2018
> Thanhhong277 - 21/05/2018
> Yennhan98 - 20/05/2018
> Dudu - 12/05/2018
> nguyen thi kim ngan - 10/05/2018
> Hoangphuocthanh - 10/05/2018
> hoang thi thuy - 09/05/2018
> minhuyen - 08/05/2018
> doananhkiet - 07/05/2018


Bài viết
Tin nhắn

Bạn phải đăng nhập để gửi tin.

26-05-2018 22:59
Đã cập nhật điểm Đàm phán kinh doanh

25-05-2018 07:16
Thầy ơi xin lỗi thầy vì tụi e không check web thường xuyên nên sau khi up video xong không biết để gửi thầy điểm đã đàm phán của nhóm Công ty Anh Đào,Điểm đ

25-05-2018 06:56
E gửi thầy điểm nhóm e đai diện cty Thịnh vượng đạt 1355diem. Thành viên nhóm: Hoàng Thị Yên, Lê Thị Lụa, Phạm Thị Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, Hồ thị Mi

23-05-2018 23:21
Em gửi thầy điểm nhóm em, nhóm em đại diện cty Thịnh Vượng và đạt được 1129 điểm. Thành viên nhóm : Lê Thị Thu Hảo, Lê Thúy Hằng, Lê Thị Như Nguyệt,

23-05-2018 01:45
E gửi Thầy điểm nhóm ạ, nhóm e địa diện bên cty bđs Thịnh vượng .. Điểm 1195 Thành viên: Huỳnh Thị Mỹ Diệu Phan Thị Thu Hằng Lê Thị Diễm My


Shoutbox Archive

Bình chọn

Bạn cần thông tin nào trên website này?

Tài liệu học tập
Tài liệu học tập
67% [8 Ý kiến]

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo
25% [3 Ý kiến]

Tin tức liên quan môn học
Tin tức liên quan môn học
8% [1 Ý kiến]

Thông tin giải trí
Thông tin giải trí
0% [0 Ý kiến]

Ý kiến: 12
Bạn phải đăng nhập để bình chọn.
Bắt đầu: 17.09.17

Profile

PHAN THANH HOAN, Ph.D

 


Mailing address:  College of Economics, Hue University, Vietnam

                        99 Ho Dac Di, Hue city, Vietnam

Email:               hoanphan@hce.edu.vn

 

Qualifications

 

 • 2014: Doctor of Philosophy in Economics, Chonbuk National University, Korea 
 • 2003: Master of Art in Korean Economy, KyungHee University, Korea 
 • 1998: Bachelor of Art (Economics), Hue University, Vietnam 
 • 1999: Bachelor of Art (Foreign Language-English), Hue University, Vietnam 

 

Research interests

 

 • International Economics  
 • International Trade and Business 
 • Economic Integration 
 • Business Development Service (BDS) 
 • SMEs Development and Management 

 

Teaching responsibilities

 

 • International Economics 
 • International Trade, Theory and Practice 
 • Business Negotiation 
 • E-commerce 

 

Working experiences

 

 • 12/2014: Director, Office of Undergraduate Academic Affairs, College of Economics, Hue University
 • 2016: Researcher, EMERiCs project,  Global Market Center- EC21 Inc and KIEP (Korea Institute for International Economic Policy).
 • 2014: Consultant, research project “Commune market-oriented participatory socio-economic development planning”, funded by International Fund for Agricultural Development (IFAD).
 • 2013: Teaching Assistant, College of Commerce, Chonbuk National University, Korea.
 • 2008: Researcher, research project “Developing business cases for MBA courses in Vietnam”, a project conducted by Hue College of Economics and Yonsei University, Korea, funded by Sasakawa Peace Foundation, Japan.
 • 2008: Researcher, research project “The competitiveness of major export agricultural products in the Central of Vietnam”, funded by World Bank.
 • 2008: Researcher, research project “Rapid assessment of regional economic potentials”, funded by GTZ program on Poverty Reduction in Rural Areas of Ha Tinh and Tra Vinh, Vietnam.
 • 2007: Researcher, research project “Territorial based rural development in Central Vietnam”, funded by INSA-ETEA, Spain.
 • 2006-2007: Lecturer in “Business Management training program for small and medium scale enterprises in Quang Tri province, Vietnam”, a program organized by Quang Tri Rural Development Program and SIDA, Swede.
 • 2006: Lecturer in “Business Management training program for small and medium scale enterprises in Thua Thien Hue province, Vietnam”, a program organized by Thua Thien Hue Rural Development Program.
 • 2005: Participant, Summer School, “Vietnam along its dynamics of economic integration into the WTO and the AFTA”, a program jointly organized by the National Economics University, Vietnam and University of Paris 13, France.
 • 2005: Consultant, research project “Market survey for potential income-generating activities  in the rural area of Quang Tri province”, funded by SIDA, Swede.
 • 2005: Researcher, research project “Greater Mekong subregion economic development project”, funded by University Foundation of Thailand.
 • 2004: Member of Vietnam Economics Research Network (VERN).
 • 2003-2004: Researcher, research project “Participatory poverty assessment of Huong River Basin”, funded by IUCN.
 • 2003-2004: Researcher, research project “Agricultural cooperative management in Central Vietnam”, funded by INSA-ETEA, Spain.
 • 2000: Consultant, project “Water using groups in management and exploitation of irrigated constructions in Quang Binh province, Vietnam”, funded by UNDP.
 • 2000: Researcher, research project “Assessment of flood impact on household economics in Thua Thien Hue province”.

 

Publications

 1. Phan Thanh Hoan (2017), Tác động thương mại của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc đối với Việt Nam, Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, 4/2017
 2. Nguyen Thi Le Huong, Phan Thanh Hoan (2017), Phân tích các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch Phú Lộc, Huế, Hue University Journal of Science, Vol 126(5A).
 3. Phan Thanh Hoan (2017), Opportunities and Challenges for Vietnam's textile industry in the context of joining the Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement, Hue University Journal of Science, Vol 126(5A), 173-183.
 4. Phan Thanh Hoan (2017), Opportunities and Challenges for Footwear Export in the Context of Vietnam - EU Free Trade Agreement, International Conference Proceedings: "Vietnam's Economic Development in the Process of International Integration", ISBN: 978-604-55-2337-7
 5. Phan Thanh Hoan (2016), FDI in Vietnam: A Need for a New Approach, In-depth articles, EMERiCs project (www.emerics.org).
 6. Phan Thanh Hoan (2016), When Vietnam will graduate from ODA, In-depth articles, EMERiCs project (www.emerics.org).
 7. Phan Thanh Hoan (2016), The Effects of the Trans-Pacific Partnership (TPP) on Vietnam’s Economic Policy, In-depth articles, EMERiCs project (www.emerics.org).
 8. Nguyen Thi Le Huong, Phan Thanh Hoan (2016), Factors influencing the competitiveness of Hue tourism destination in comparison with Da Nang and Hoi An tourism destination, International Conference Proceedings: "Sustainable tourism development of South Central Coast of Vietnam", ISBN: 978-604-948-195-6
 9. Nguyen Thi Le Huong, Phan Thanh Hoan (2016), Exploitation of “lakes, streams, waterfalls” toward  sustainable tourism in Phu Loc - Thua Thien Hue, International Conference Proceedings: "Sustainable tourism development: roles of Government, Business and Educational institutions", ISBN: 978-604-946-173-6
 10. Phan Thanh Hoan (2016), A Gravity Model for Trade between Vietnam and Korea, International Conference “The economy of Vietnam in the integration period: opportunities and challenges” Vol 2, ISBN: 978-604-86-9872-0
 11. TH Phan, JY Jeong (2016), Potential Economic Impacts of the Vietnam-Korea Free Trade Agreement on Vietnam, East Asian Economic Review, 20(1), 67-90.
 12. Phan Thanh Hoan (2015), Vietnam-Korea Bilateral Trade: Current Situation and Prospects, Hue University Journal of Science, 113(14), 51-63.
 13. TH Phan, JY Jeong (2015), Vietnam trade balance and exchange rate: Evidence from panel data analysis, Journal of Applied Economics and Business Research 5(4), 220-232
 14. Nguyen Thi Le Huong, Phan Thanh Hoan (2015), Destination Competitiveness Analysis of Hue City, Hue University Journal of Science 109 (10).
 15. TH Phan, JY Jeong (2014), An empirical analysis of intra industry trade in manufacturing between Korea and ASEAN, Journal of Economic Studies (ISSN: 0144-3585); 41(6) 
 16. TH Phan, JY Jeong (2013), The development of Korea's service industry from a global historical perspective, International Area Studies Review 06/2013; 16(2):184-205. 
 17. TH Phan, JY Jeong (2013), The Service globalization index: Case studies of Korea and G7 countries, Journal of Korea National Economy, 31(3): 149-169. 
 18. TH Phan, JY Jeong (2012), An analysis of Korea-Vietnam bilateral trade relation, MPRA Paper 48312, University Library of Munich, Germany. 
 19. Phan Thanh Hoan (2007), Bases for territory based rural development – Central Region Vietnam, Hue College of Economics and INSA-ETEA. (3 articles)
 20. Phan Thanh Hoan, Nguyen Dang Hao (2007), The relationship between exchange rate and trade balance of Vietnam in the period of 1995-2004, Journal of Science (43), Hue University.

 


Share This Page
Social Sharing: Facebook Google Tweet This Favourites
URL:
Facebook Like:


Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận.

Đánh giá

Chỉ có thành viên mới được đánh giá.

Please login or register to vote.

Chưa có đánh giá.
1,121,611 unique visits